Wojnowo - klasztor

Wojnowo

wieś założona w I połowie XIX wieku przez staroobrzędowców (prześladowany w ówczesnej Rosji odłam prawosławia). We wsi stoi drewniana cerkiew z dwudziestych lat XX wieku. Na półwyspie na pobliskim jeziorze Duś w 1847 roku wzniesiono klasztor prawosławny filiponów.

powrót

[mappress]