Mury obronne wokół ówczesnego miasta powstały w drugiej połowie XIV wieku. W niektórych miejscach dochodziły do wysokości 10 m. Zachowały się w większości na odcinku południowym (wzdłuż kościoła św.Jerzego) i północnym (wzdłuż ul.Traugutta), a we fragmentach na odcinku zachodnim. Zachowane są również dwie z trzynastu baszt.