Puszcza Borecka jest jednym z pięciu miejsc w Polsce, gdzie żyją żubry w wolnych stadach (niezagrodzonych). Dla potrzeb turystów na terenie dawnego Ośrodka Hodowli Żubrów w Wolisku funkcjonuje pokazowa zagroda, w której rotacyjnie znajduje się kilka osobników. Tutaj z platformy widokowej oraz przy stanowisku do karmienia z bliskiej odległości można w porze karmienia podziwiać te dostojne zwierzęta (lato – 9.00-11.00 i 16.00-18.00, wiosna, jesień – 16.00-18.00).