Jedna z wież obserwacyjnych nad jeziorem Łuknajno koło Mikołajek. Na jego obszarze utworzono rezerwat przyrody. Jezioro jest jedną z największych w Europie ostoi łabędzia niemego, sięgającą swoją liczebnością do 2000 osobników.