Stara Leśniczówka
Dąbrowa 1, 11-400 Kętrzyn
tel.692 975 438, 604 919 860