DSC_2019

Kętrzyn

Kętrzyn (do 1945 roku Rastenburg) 30-tysięczne miasto położone nad rzeką Guber, jest obecnie jednym z większych ośrodków przemysłowych w regionie. Znajdują się tu między innymi zakłady z branży elektrotechnicznej “Philips Lighting”, odzieżowe “Warmia”, meblarskie “MTI Furninova”, spożywcze i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Położone w pobliżu miasta największe atrakcje turystyczne regionu Święta Lipka i „Wilczy Szaniec” sprawiają, że co roku  miasto odwiedzają tysiące turystów. Część starej zabudowy miasta nie przetrwała końca II wojny światowej, gdy wojska Armii Czerwonej zajmowały tereny dawnych Prus Wschodnich. Zachowały się między innymi najcenniejsze i najstarsze zabytki średniowieczne, zamek krzyżacki, kościół obronny św. Jerzego oraz fragmenty murów obronnych.

Historia

Wzgórze nad rzeką Guber było prawdopodobnie miejscem osadnictwa już w epoce brązu. We wczesnym średniowieczu istniała tu osada pruska o nazwie Rast, która dała początek nazwie późniejszego miasta Rastenburg. Mówią o niej po raz pierwszy źródła pisane z 1342 roku. Została zdobyta przez wojska Zakonu Krzyżackiego, którego wybudowały w tym miejscu drewnianą strażnicę. Strażnica, znajdująca się na granicy państwa krzyżackiego, służyła między innymi do obrony przed atakami wojsk litewskich. Dwukrotnie nie oparła się atakom, była palona i ponownie odbudowywana. Wokół zaczęła rozwijać się wieś, która 11 listopada 1357 roku otrzymała od komtura Bałgii prawa miejskie. W tym okresie zaczęto rozbudowywać mury obronne, które osiągnęły wysokość 10 metrów.
W narożniku południowo-wschodnim fortyfikacji wzniesiono murowany zamek,a w narożniku południowo-zachodnim na miejscu drewnianej strażnicy zaczęto wznosić kościół, pełniący także funkcje obronne. Wybudowano również 13 baszt i bramy miejskie: Wysoką, Młyńską oraz furtę wodną. Pod koniec XIV wieku na rynku stanął budynek ratusza. W XV wieku mieszkańcy miasta dwukrotnie buntowali się przeciw władzy zakonu krzyżackiego. Po bitwie pod Grunwaldem burmistrz poddał miasto królowi polskiemu. W 1440 roku Rastenburg był jednym z 19 miast założycielskich Związku Pruskiego, konfederacji miast i szlachty pruskiej skierowanej przeciw Krzyżakom. Po próbach jego delegalizacji w 1454 roku wybuchło powstanie, które ogarnęło również Rastenburg. Zdobyto zamek, a prokuratora krzyżackiego utopiono w stawie młyńskim. Miasto na mocy pokoju toruńskiego w 1466 roku pozostało jednak w granicach państwa krzyżackiego. Rastenburg rozwijał się dzięki napływowi osadników, miejska zabudowa przekroczyła granice murów miejskich dając początek nowym przedmieściom. Początek XVIII wieku to okres upadku miasta. Wojny i epidemie zdziesiątkowały mieszkańców. Na początku XIX wieku Rastenburg stracił wiele zabytkowych budowli, rozebrano ratusz, bramy miejskie, jeden z kościołów oraz domy z podcieniami wokół rynku. Stagnacja trwała do połowy XIX wieku. Wtedy rozpoczęła się szybka rozbudowa spowodowana rewolucją przemysłową i rozwojem okolicznych posiadłości wiejskich. Miasto otrzymało połączenia kolejowe z innymi miastami regionu. Powstały liczne zakłady przemysłowe, między innymi jeden z największych w Prusach młynów, cukrownia, browar, drożdżownia. Pod koniec XIX wieku nastąpił rozwój urbanistyczny miasta. Powstał nowy rynek z ratuszem. Wybudowano wiele budynków użyteczności publicznej. Rastenburg rozwijał się mimo zniszczeń I wojny światowej. Powstały dwa kompleksy koszarowe, a w okresie II wojny światowej miasto stało się zapleczem dla wojennej kwatery „Wilczy Szaniec”. To sąsiedztwo wpłynęło na dalsze losy miasta. Pod koniec wojny  mimo braku działań wojennych wojska Armii Czerwonej spaliły część starej zabudowy wraz z zamkiem. Po wojnie do miasta napłynęła nowa fala osadników, tym razem z polskich kresów wschodnich. Miasto w 1946 roku otrzymało nową nazwę Kętrzyn.

 

Galeria

Atrakcje turystyczne w Kętrzynie i okolicy

Park Miniatur Warmii i Mazur

Park Miniatur Warmii i Mazur Na przestrzeni 30.000 m kw. zwiedzający mogą zobaczyć drobiazgowo odtworzone w skali 1:25 miniatury m.in. pałacu z Drogoszy i Sztynortu, śluzy na Kanale Mazurskim, zamków z Reszla, Lidzbarka Warmińskiego i Nidzicy, olsztyńskiej Wysokiej...

Drogosze – pałac

Drogosze – pałac We wsi znajduje się jedna z największych zachowanych siedzib rodowych na terenie dawnych Prus Wschodnich. Pałac powstał z inicjatywy Bogusława Fryderyka Doenhoffa, którego rodzina posiadała dobra w Drogoszach od II połowy XVII wieku. W lewym...

Bezławki – strażnica krzyżacka

  Bezławki – kościół gotycki (dawna strażnica krzyżacka) Wieś Bezławki założono w 1371 roku, w tym okresie powstała tu strażnica krzyżacka. Nad miejscowością na wzgórzu góruje kościół, który pierwotnie pełnił funkcję zamku krzyżackiego. Powstał pod koniec...

Barciany – zamek krzyżacki

  Barciany – zamek krzyżacki W XIV wieku Krzyżacy rozpoczęli budowę dużego zamku, który miał być siedzibą komtura. Jednak ostatecznie komturię ustanowiono w Rynie. Po przerwie prace nad rozbudową kontynuowano dostosowując warownię do wykorzystania broni...

Stara Różanka – wiatrak

Stara Różanka – wiatrak Wiatrak z połowy XIX wieku o konstrukcji typu holenderskiego z obrotową konstrukcją dachową. W środku zachowały się drewniane elementy mechanizmu. powrót Moja...

Owczarnia – Muzeum Mazurskie

Owczarnia – Muzeum Mazurskie Muzeum Mazurskie założone w jednym z dawnych gospodarstw prezentuje życie codzienne dawnych mieszkańców wsi mazurskich. Posiada zbiory przedmiotów codziennego użytku oraz elementy wyposażenia wnętrz z przełomu XIX i XX wieku. powrót...

Lotnisko Wilamowo

Wilamowo – lotnisko Lotnisko Wilamowo powstało w latach 30-tych XX wieku. Podczas wojny obsługiwało sąsiednią kwaterę Hitlera. Znajdowały się tu dwa potężne hangary lotnicze dla stacjonujących myśliwców oraz dwa pasy betonowe. Obecnie lotnisko obsługuje ruch...

Święta Lipka – zespół klasztorny

Święta Lipka – zespół klasztorny Najciekawszą atrakcją okolic Reszla i jednocześnie jednym z najbardziej znanych miejsc na Warmii i Mazurach jest położona w pobliżu Reszla wieś Święta Lipka. Święta Lipka zawdzięcza swoją nazwę stojącej kiedyś w tym miejscu...

Wilczy Szaniec – kwatera Hitlera

Wilczy Szaniec 9 km na wschód od Kętrzyna, znajduje się kompleks bunkrów, który w okresie II wojny światowej był siedzibą naczelnego sztabu sił zbrojnych oraz kwaterą wodza III Rzeszy, Adolfa Hitlera. Jesienią 1940 roku na rozkaz przywódcy III Rzeszy w lesie Görlitz...

Kętrzyn – stado ogierów

Kętrzyn – stado ogierów Stadnina powstała w 1877 roku. Do 1945 roku hodowano tu konie rasy wschodniopruskiej oraz trakeńskiej. Znajdują się tu jedne z najdłuższych zabudowań stajennych w Polsce. powrót Moja...

Kętrzyn – ratusz

Kętrzyn – ratusz Już w średniowieczu na północ od murów miejskich zaczęło się rozwijać przedmieście, które w XIX wieku dało początek nowemu centrum miasta. Na miejscu dawnego cmentarza powstał nowy rynek. Jego głównym elementem jest neogotycki ratusz, wybudowany...

Kętrzyn – dawna Loża Masońska

  Kętrzyn – loża masońska Dawna Loża Masońska – neogotycki budynek wzniesiono na terenie dawnej fosy w 1864 roku jako siedzibę loży masońskiej „Trzy Bramy Świątyni”. Jest jednym z niewielu zachowanych na terenie Polski przykładów...

Kętrzyn – kościół ewangelicki

  Kętrzyn – kościół ewangelicki św.Jana Z kościołem św. Jerzego sąsiaduje niewielki, ale o interesującej historii, ewangelicki kościół św. Jana. Początkowo była to kaplica cmentarza, w XVI wieku przekształcona na kościół i szkołę. Założona w 1545 roku przez...

Kętrzyn – mury obronne

Kętrzyn – mury obronne Już w XIV wieku zaczęto rozbudowywać mury obronne, które osiągnęły wysokość 10 metrów. W narożniku południowo-wschodnim fortyfikacji wzniesiono murowany zamek, a w narożniku południowo-zachodnim na miejscu drewnianej strażnicy zaczęto...

Kętrzyn – zamek krzyżacki

Kętrzyn – zamek krzyżacki Zamek wybudowany w latach 1360-74 zastąpił wcześniejszą, kilkakrotnie spaloną, drewnianą strażnicę. Około połowy XVI wieku zamek otoczono dodatkowymi murami obronnymi z trzema wysokimi basztami w narożnikach. Dolne partie tych umocnień...

Kętrzyn – kościół obronny

Kętrzyn – kościół obronny św. Jerzego W narożniku fortyfikacji miejskich stoi kościół św. Jerzego. Legenda łączy go z zamkiem podziemnym przejściem. Niestety nie ma udokumentowanych źródeł potwierdzających istnienie podziemnych korytarzy. Kościół św. Jerzego...

Reklama