Park Miniatur

Park Miniatur Warmii i Mazur

Na przestrzeni 30.000 m kw. zwiedzający mogą zobaczyć drobiazgowo odtworzone w skali 1:25 miniatury m.in. pałacu z Drogoszy i Sztynortu, śluzy na Kanale Mazurskim, zamków z Reszla, Lidzbarka Warmińskiego i Nidzicy, olsztyńskiej Wysokiej Bramy, Wieży Bismarcka z Mrągowa, jak również wiaduktu kolejowego ze Stańczyków, chaty mazurskiej, kapliczki warmińskiej, słupa z Prostek czy wiatraka z Bęsi.
Corocznie w Parku odbywa się kilka festynów historycznych, przybliżających ich uczestnikom czasy od wczesnego średniowiecza po II wojnę światową. Największą atrakcją jest rozgrywająca się pod koniec lipca Walkiria – największa na Mazurach inscenizacja drugowojenna, angażująca kilkadziesiąt osób z różnych grup rekonstrukcji historycznej.

[mappress]