Inscenizacja historyczna wydarzeń z I wojny światowej, walk między wojskami niemieckimi i rosyjskimi zimą 1014-1915 w dawnych Prusach Wschodnich. Imprezie towarzyszył piknik historyczny, mecz piłki nożnej między rekonstuktorami obu armii, konkursy dla dzieci, prezentacja sprzętu jednostek wojskowych stacjonujących w Giżycku.

Wkrótce relacja filmowa z rekonstrukcji.