Inscenizacja historyczna „Mazurski Wrzesień 1939” odbyła się na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku 8 sierpnia 2019 r. Inscenizacja poprzedzała inscenizację główną w ramach „Operacji Boyen” 2019. Prezentowała mało znany epizod kampanii wrześniowej – wypady polskich brygad kawalerii na obszar Mazur.