Historia regionu

KALENDARIUM

II wiek – grecki uczony Ptolemeusz podaje nazwy niektórych plemion pruskich

IX wiek – nazwa Prusy (Bruzi) pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych

X wiek – o Prusach wspomina kronikarz i kupiec Ibrahim ibn Jakub

1009 – z rąk Prusów ginie misjonarz, św.Brunon z Kwerfurtu

1228 – książę Konrad I Mazowiecki sprowadza zakon krzyżacki na ziemie chełmińską

1230 – Krzyżacy rozpoczynają podbój ziem plemion pruskich

1242-1273 – powstania Prusów przeciw Zakonowi Krzyżackiemu

1329 – powstaje strażnica krzyżacka na miejscu pruskiej osady Rast na terenie obecnego Kętrzyna

1335 – Krzyżacy zakładają pierwszą strażnicę Angerburg na terenie obecnego Węgorzewa

1340 – pierwsza wzmianka o zamku w Giżycku

1345 – wzniesienie zamku w Piszu

1357 – Kętrzyn otrzymuje prawa miejskie

1377 – rozpoczęcie budowy zamku w Rynie

1444 – pierwsza wzmianka o wsi Mikołajki

1516 – powstaje pierwszy most w Mikołajkach

1571 – Węgorzewo otrzymuje prawa miejskie

1612 – Giżycko otrzymuje prawa miejskie

1656 – najazd Tatarów na tereny Prus

1723 – Ryn otrzymuje prawa miejskie

1726 – Mikołajki otrzymują prawa miejskie

1765 – rozpoczęcie budowy pierwszych kanałów pomiędzy jeziorami

1856 – uruchomienie regularnej żeglugi pasażerskiej na Wielkich Jeziorach Mazurskich

1920 – plebiscyt na Warmii i Mazurach

1945 – Armia Czerwona zdobywa Prusy Wschodnie

1946 – wznawia działalność żegluga na Wielkich Jeziorach Mazurskich

1966 – Ruciane-Nida otrzymuje prawa miejskie

1977 – powstanie Mazurskiego Parku Krajobrazowego

2002 – gwałtowna burza z trąbami powietrznymi zniszczyła fragmenty Puszczy Piskiej i Boreckiej

2007 – na Wielkimi Jeziorami Mazurskimi przechodzi gwałtowna burza przewracając dziesiątki jachtów