Dawne kolegium jezuickie

Kolegium jezuickie

Pierwszy kościół wybudowali w tym miejscu augustianie sprowadzeni do Reszla w 1347 roku. Świątynia uległa zniszczeniu i na jej miejscu pod koniec XVI wieku powstał nowy kościół. Poaugustiański klasztor w pierwszej połowie XVII wieku przejęli jezuici przybyli z Braniewa tworząc tu kolegium. W jego skład wchodził budynek mieszkalny, zabudowania gospodarcze i budynek szkolny. Kolegium kształciło zarówno katolików, jak i protestantów, jego mury opuściło około 6 tysięcy absolwentów.  Stypendia dla  uczniów ufundowała między innymi król Jan Kazimierz. Obecnie pustostan oczekuje na nowego właściciela.

powrót

[mappress]