Pokazy konne koni rasy polski koń zimnokrwisty w Stadzie Ogierów w Kętrzynie – 23 lipca 2017