Drogosze – pałac

We wsi znajduje się jedna z największych zachowanych siedzib rodowych na terenie dawnych Prus Wschodnich. Pałac powstał z inicjatywy Bogusława Fryderyka Doenhoffa, którego rodzina posiadała dobra w Drogoszach od II połowy XVII wieku. W lewym skrzydle pałacu zachowała się kaplica. Za pałacem rozciąga się park krajobrazowy. Za stawami stoją pozostałości dawnych stajni i ujeżdżalni.

Pałac w Drogoszach