Jedna z niewielu zachowanych na Warmii i Mazurach synagog. Wybudowana w 1895 roku. W 1945 roku została przekształcona na cerkiew prawosławną.

[mappress]