W Lesie Miejskim pod Giżyckiem 9 lutego 2020 roku odbyła się rekonstrukcja historyczna z udziałem ok.100 inscenizatorów z Polski i zagranicy. Widowisko przedstawiało wydarzenia z lutego 1915 roku, kiedy to wojska niemieckie rozpoczęły próbę wyparcia sił rosyjskich ze wschodniej części Prus Wschodnich. Imprezie towarzyszył piknik historyczny, prezentacja sprzętu wojskowego, konkursy dla dzieci oraz mecz piłki nożnej rekonstruktorów Niemcy-Rosja.