Bezławki niewielka wieś położona zaledwie 4 km od Świętej Lipki jest w posiadaniu drogocennego zabytku. Dziś kościół, a tak naprawdę zamek z XIV, który gościł w swych murach litewskiego księcia Świdrygiełłę, najmłodszego brata króla Władysława Jagiełły stoi dumnie na wzgórzu wśród pól. 

Podczas prac archeologicznych prowadzonych tutaj przez dr Arkadiusza Koperkiewicza z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego wydobyto wiele cennych przedmiotów opowiadających historię życia dawnych mieszkańców wsi.

– Bezławki w pewnym sensie były wpisane w historię, która zakończyła się bitwą pod Grunwaldem dlatego, że na początku XIV wieku najmłodszy brat Władysława Jagiełły, czyli książę Świdrygiełło był po stronie krzyżackiej i miał tu swoją rezydencję. Świdrygiełło był tu 2 lata, co zostało odnotowane w kronikach z Malborka, podobnie jak rejestry jego wydatków. To był mały zamek na pograniczu puszczy Galindzkiej, peryferii Zakonu Krzyżackiego. Fenomenem tego miejsca jest fakt, że obiekt ten zachował się w 90 procentach – opowiada dr ARKADIUSZ KOPERKIEWICZ.

Dzięki prowadzonym wykopaliskom naukowcy mogli precyzyjnie określić czas wybudowania zamku oraz dokładnie zbadać najstarszą część wsi. Znaleziska, między innymi żelazne groty bełtu kuszy czy monety – brakteaty z I poł. XV wieku można podziwiać na makietach wiszących na ścianach kościoła.

Ewa Brzostek