Ciekawa kolekcja archiwalnych zdjęć z Operacji Wschodniopruskiej – zdobycia przez Armię Czerwoną ówczesnych Prus Wschodnich – zdjęcia od Gołdapi po Elbląg.